Veterinární klinika Poděbrady

Naše služby

 • Akutní medicína
 • Anesteziologie včetně inhalační anestézie
 • Biochemie
 • Cytologie
 • Dermatologie
 • Endokrinologie
 • Gastroenterologie
 • Hematologie
 • Histologie
 • Chirurgie
 • Kryochirurgie
 • Kardiologie
 • Mikročipy a europasy včetně online evidence do registru
 • Neurologie
 • Oftalmologie
 • Onkologie
 • Ortopedie
 • Parazitologie
 • Poruchy chování
 • Preventivní medicína
 • Prodej krmiv
 • Rentgenologie
 • Reprodukce
 • Stomatologie
 • Ultrasonografie
 • Urologie

Přístrojové vybavení kliniky

Ordinace:
klimatizace, vyšetřovací stůl, digitální váhy, diagnostický ultrazvuk (USG), video-otoskop, otoskopy, oftalmoskop, laryngoskop, oscilometrický přístroj na měření krevního tlaku, elektrokardiograf (EKG), ultrazvuková čistička nástrojů, přístroj na čištění uší, Schioetzův tonometr na měření nitroočního tlaku, terapeutický laser, chladící box na vakcíny

Operační sál:
chirurgický stůl, inhalační anesteziologický přístroj (isofluran), kardiomonitor, pulzní oxymetr, kyslíkový generátor, infúzní pumpa, odsávačka, elektrokautery, kryokauter, pneumatická vrtačka, oscilační pila, zubní ultrazvuk, zubní vrtačka, parní autokláv, horkovzdušný sterilizátor, svářečka na sterilní balení nástrojů, chirurgické a ortopedické instrumentárium

Laboratoř:
biochemický a hematologický analyzátor, mikroskop, odstředivka, refraktometr na stanovení hustoty tekutin (moči), inkubátor na mikrobiologickou kultivaci

Rentgenologické pracoviště:
vysokofrekvenční rentgen s nepřímou digitalizací,
rentgenologický stůl s posuvným ramenem, ochranné vesty
a rukavice